ถุงหด

ถุงสำหรับเนื้อสด

PVDC วัสดุถุงหดสำหรับเนื้อสดซี่โครงและสามารถบรรจุกระดูกคม

ถุงหด

ถุงสำหรับชีส

PVDC วัสดุหดถุงสำหรับชีส ฯลฯ อาหาร ยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาความสะอาดของอาหาร

ถุงหด

ถุงสำหรับไส้กรอก

PVDC ถุงหดสำหรับบรรจุไส้กรอก ฯลฯ อาหาร

©2020 by ddpacking.