ถุงสูญญากาศสำหรับไส้กรอก

ถุงสูญญากาศ

การอัดขึ้นรูป 7 ชั้นฟิล์ม PA ทำถุงสูญญากาศสำหรับไส้กรอก โปร่งใสที่ดีที่สุด, unifom, ความรู้สึกมือนุ่ม ฯลฯ

ถุงสูญญากาศสำหรับอาหารสำเร็จรูป

ถุงสูญญากาศ

การอัดขึ้นรูป 7 ชั้นฟิล์ม PA ทำถุงสูญญากาศสำหรับไส้กรอก โปร่งใสที่ดีที่สุด, unifom, ความรู้สึกมือนุ่ม ฯลฯ

©2020 by ddpacking.